image

Bağımsız İşletme İncelemesi

Varlıklarınızın performans ve sorunlarını Temel Performans Göstergeleri (KPIs) bazında analizlerle ortaya koyuyoruz

Satış ve gelir yönetiminden, insan kaynakları ve altyapıya kadar her unsurla ilgili temel parametreleri değerlendiriyoruz

Tüm gerekli bilgilerle donatılmış bir şekilde, yeni bir iş planı, nakit akış öngörüsü ve değer potansiyelini ortaya koyuyor, çıkış ve yeniden sermayelendirme seçeneklerini tasarlıyoruz

Varlık

Temel Performans Göstergeleri’nin (KPIs) kapsamlı incelemesi ve sorunların teşhisi – diyagnostik ve revize iş modeli, aşağıdaki unsurları içerir:

 • Konsept ve pazar konumlandırması 
 • İleriye dönük arz dikkate alınarak hazırlanan karşılaştırma analizi (ADR, doluluk vb.)
 • Yıllık bütçenin detaylı gözden geçirilmesi, incelenmesi ve değerlendirilmesi
 • Kira sözleşmelerinin, lisanların, sigorta ve diğer işletme sözleşmelerinin incelenmesi ve analizi
 • İşletmeci raporu üzerinden performans incelemesi ve bütçe karşılaştırılması
 • İşletme performansının analizi ve işletme ve misafir deneyiminin iyileştirilmesine yönelik tavsiyelerin verilmesi
 • İşletme ve insan kaynakları yapısının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
Revize İş Planı
 • Revize konsept ve pazar konumlandırması
 • Stabilizasyon veya katma değer inisiyatifleri
 • Atıl alanların yeniden kurgulanıp işlevlendirilmesi
 • Revize kiracı planı Sermaye harcamaları
 • (CapEx)
 • Finansal projeksiyonlar
Sermaye Yapısı

 

 • Net işletme Geliri (NOI) – Borç Yönetimi karşılaştırması (DSCR, ICR vb.) ve Kredi Değer Oranı (LTV) hesaplamaları
 • Likidite
 • Sermaye harcamaları gereksinimleri: potansiyel fonlama yapıları
 • Ortak girişimler, kısmi çıkış, teşvik mekanizmaları vb. yolu ile dekonsolidasyon seçenekleri
01

Otel Yönetimi

02

Geçici Yönetim

03

Bağımsız İşletme İncelemesi

04

Varlık Yönetimi