image

Otel Yönetimi

Temel odağımız finansman ve zamanlama olarak kısıtlarınızı göz önünde bulundurarak değeri korumak ve iyileştirmek

Geniş bir yelpazede yer alan marka ve segmentte otelleri esnek işletme modelleri ile yönetiyoruz

Gelir Yönetimi
 • Oda pazarlama karması
 • Getiri ve fiyatlandırma incelemesi
 • Özelleşmiş muhasebe yönetimi
 • Franchise ile ilgili aktiviteler
 • Oda envanter kontrolü
 • Gelir maksimizasyonu incelemesi
Satış ve Pazarlama
 • Rakip seti ve SWOT analizi, fiyatlama ve tur operatörü iş ortakları
 • Optimum segmentasyon karmasının ve uygun rezervasyon kanallarının (OTAs – online seyahat acenteleri, tur operatörleri, ortaklıklar, vb.) belirlenmesi
 • Yerel ve uluslararası seyahat acenteleri ve tur operatörleri ile sözleşme politikaları (kontenjan sözleşmeleri, isteğe bağlı sözleşmeler, fiyatlar, indirimler, vb.)
 • Dijital pazarlama; strateji, içerik, e-posta, SEO-arama motoru optimizasyonu, sosyal medya, internet sitesi optimizasyonu, YouTube ve ücretli arama
Yeme & İçme
 • Markalama, konsept & deneyim geliştirme
 • Menü geliştirme & mühendisliği
 • Operasyonel değerlendirme & optimizasyon
Tasarım, Markalama ve İletişim
 • Müşteri deneyimi ve bu deneyimin mekansal veya dijital bütünlüğü markalamanın ayrılmaz bir parçasıdır
 • Tasarım ve markalama serüvenimiz konsept, marka ve tasarımı etrafında kurguladığımız geleceğin müşterisini belirlemek ile başlar
 • Entegre PR & iletişim stratejileri
İnsan Kaynakları
 • Dinamik bir organizasyon yapısı için özel tasarlanmış personel yerleştirme
 • İnsan Kaynakları Planlaması; iş tanımları, işe alma seçimleri, işe alma, oryantasyon, eğitim ve geliştirme programları
 • Ödemeler ve yan haklar yönetimi
 • Performans Yönetimi; değerlendirme ve teşvik planları
 • Çalışan İlişkileri
 • Katılımcı ve gelişen bir şirket kültürü yaratma
 • HRM – İnsan Kaynakları Yönetimi’nin dijitalleştirilmesi
Gayrimenkul ile İlgili Kira Sözleşmeleri

 

 

 

 • Kira sözleşmeleri ve diğer üçüncü taraf anlaşmaları yönetimi
Finans, Muhasebe & Raporlama
 • USALI ve IFRS ile uyumlu muhasebe & raporlama sistemlerinin kurulması
 • Aylık finansal sonuçları içeren basit ve güncel bilanço hazırlanması
 • Yıllık bütçeleme, uygulama ve gözden geçirme
 • Geçici bütçe ve gelir tahminleri, maaşlar ve diğer benzer harcama ve operasyonel giderler
 • Otelin tüm departman & gelir merkezlerinin fayda maliyet analizi
 • Sermaye giderleri (CapEx) takibi & FF&E bütçelemesi
 • Alacaklar incelemesi & yönetimi
 • Maliyete ilişkin Temel Performans Göstergeleri (KPI) karşılaştırması
Açılış Öncesi Hizmetler
 • Malzeme ve ekipman seçimi, tedariki ve sözleşmeleri
 • Personel yapısının kurulması ve istihdamı
 • Açılış öncesi envanter & demirbaş sayımı
 • Tüm potansiyel müşteriler (tur operatörleri, OTAs – online seyahat acenteleri, vb.) ile sözleşme müzakereleri ve başarılı bir açılış için diğer gerekli aksiyonlar
Sürdürülebilirlik

 • Varlığı ESG regülasyonları ve trendleri doğrultusunda gelecek-korumalı hale getirmek
Geliştirme Danışmanlığı
 • Konsept tasarımı
 • Detaylı bütçe planlaması
 • Değer mühendisliği
 • Tedarik
 • Renovasyonlar ve yeni inşaatlar
01

Otel Yönetimi

02

Geçici Yönetim

03

Bağımsız İşletme İncelemesi

04

Varlık Yönetimi