image

Geçici Yönetim

Otelcilik operasyonlarında süreklilik sağlamayı hedefliyoruz

Geçici yönetim ile varlığın performansının düşmesine yol açan faktörlere odaklanıyoruz

Uzun geçmiş tecrübemiz sayesinde değer mühendisliğine konsantre olarak varlığınızın ismine zarar gelmeden uygun maliyetli ve sağduyulu bir şekilde işletilmesini sağlıyoruz

Geçici Varlık Yönetimi

İhtiyaç duyulan her türlü kombinasyonda varlık yönetimi hizmetleri sağlamaktayız

Yeniden Yapılandırma Yönetimi

Beklenen performansının altında kalan sıkıntıya düşmüş veya kötü yönetilen otellerin yeniden yapılandırılması için operasyonel ve finansal kaynaklar sağlamaktayız

Markalama ve İşletme sözleşmesi hükümlerinin müzakeresi

İşletme sözleşmelerinin veya franchise anlaşmalarının çıkarların uyumunu sağlayacak şekilde yeniden müzakeresi

Hizmet sözleşmeleri ve tedarikçi ilişkileri

Harcanan paranın karşılığı denetimi, satın alma, pazarlıklar ve tedarik süreçleri

De-flagging

İşletme/franchise sözleşmelerinden çıkış süreçlerinin müzakeresi ve yürütülmesi, otelin bağımsız bir şekilde işletilmesine yönelik hazırlık

01

Otel Yönetimi

02

Geçici Yönetim

03

Bağımsız İşletme İncelemesi

04

Varlık Yönetimi